Implementatie van distributiesystemen en andere vormen van samenwerkingsovereenkomsten

Wij helpen cliënten bij de planning en de uitvoering van tal van overeenkomsten in overeenstemming met de mededingingsregels (zoals distributie, agentuur, O&O, gezamenlijke productie, specialisatie, licenties en franchise).

Wij bieden ook bijstand aan cliënten die een exclusief of selectief distributiesysteem wensen op te zetten of willen nagaan of hun huidige systeem in overeenstemming is met de mededingingsregels, in het bijzonder in het kader van het toenemende belang van e-commerce en de bijhorende rechten en plichten van leveranciers en distributeurs.