Concentratiecontrole

Samen met onze collega's van het team vennootschapsrecht en M&A staan we cliënten bij in nationale en internationale fusies en overnames en bij het oprichten van joint ventures. We adviseren cliënten over de structuur van deze transacties en de daaruit voortvloeiende aanmeldingsplicht(en).

Wij adviseren en vertegenwoordigen cliënten bij de aanmelding van concentraties voor zowel de Europese Commissie en de Belgische Mededingingsautoriteit, als voor andere mededingingsautoriteiten (in samenwerking met buitenlandse advocaten) .

Wij vertegenwoordigen ook cliënten die zich willen verzetten tegen de goedkeuring van een door een concurrent voorgenomen transactie.