EU publiceert digitalemarktenverordening

[Geactualiseerde versie van een artikel gepubliceerd op 28 maart 2022]

Op 12 oktober 2022 is de nieuwe Digitalemarktenverordening, beter gekend als Digital Markets Act of DMA gepubliceerd in het Publicatieblad van de EU (Verordening (EU) 2022/1925 van het Europees Parlement en de Raad van 14 september 2022 over betwistbare en eerlijke markten in de digitale sector, en tot wijziging van Richtlijnen (EU) 2019/1937 en (EU) 2020/1828) gepubliceerd in het Publicatieblad van de EU. U kunt de tekst van de digitale marktwet hier vinden.

Samen met de Verordening inzake digitale diensten, vormt de Digitalemarktenverordening één van de wetgevingsvoorstellen van de Europese Commissie om een eerlijke, veilige, verantwoordelijke en open digitale Europese markt te ontwikkelen. De DMA voert nieuwe regels in voor grote onlineplatforms die optreden als zogenaamde "poortwachters", dit wil zeggen grote online kernplatforms met een dominante marktpositie, die als tussenpersoon fungeren tussen bedrijven en consumenten voor bepaalde digitale diensten (zoals onlinezoekmachines, onlinesocialenetwerkdiensten, onlinetussenhandelsdiensten en besturingssystemen).

De DMA bevat nieuwe regels, verplichtingen en verbodsbepalingen voor poortwachters om een eerlijke onlinemarkt tot stand te brengen, de online concurrentie te vrijwaren en de consument te beschermen. De regels omvatten ook bepalingen inzake het gebruik, de combinatie en de overdraagbaarheid van gegevens. De DMA bevat nieuwe sanctiemechanismen voor de Commissie, waaronder de mogelijkheid om hoge boetes op te leggen bij niet-naleving van de DMA (boetes tot 10% van de totale omzet in het voorgaande jaar).

De DMA treedt in werking op 1 november 2022, 20 dagen na publicatie in het Publicatieblad, en wordt van toepassing op 2 mei 2023, zes maanden na de inwerkingtreding. De aanwijzing van de eerste organisaties als "poortwachters" wordt verwacht medio 2023.