Gegevensbescherming

Eubelius heeft een ruime expertise opgebouwd met betrekking tot de nieuwe EU-regelgeving inzake gegevensbescherming (de Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG). Wij bieden uw onderneming advies en compliancediensten voor een vlotte overgang naar de nieuwe AVG-omgeving en we helpen u ervoor te zorgen dat al uw producten of diensten de regels inzake gegevensbescherming respecteren. We helpen u de voorschriften te vertalen in werkbare oplossingen die passen binnen uw bedrijfscultuur.

Daarnaast staat Eubelius in voor de redactie van alle soorten teksten en overeenkomsten waarin gegevensbeschermings- en privacykwesties voorkomen, zoals informatieteksten met betrekking tot gegevensbescherming, privacypolicies, ICT-policies, verwerkingsovereenkomsten, arbeidsovereenkomsten, privacy-impact-beoordelingsmodellen, retentiepolicies en datapolicies.

We kunnen u ook bijstaan in uw contacten met de Commissie voor de Bescherming van de persoonlijke levenssfeer en dit zowel bij informele contacten over nieuwe producten, de goedkeuring van bindende bedrijfsvoorschriften, als in geval van onderzoeken.