Overeenkomsten

Eubelius heeft ruime ervaring met de redactie van overeenkomsten inzake digitale en nieuwe technologieën. Wij schrijven ontwikkelings- en licentieovereenkomsten, serviceniveauovereenkomsten, onderhoudsovereenkomsten, outsourcingovereenkomsten, R&D-samenwerkingsovereenkomsten, gebruiksvoorwaarden en alle andere overeenkomsten afgestemd op de vereisten van uw product of dienst. We adviseren u ook over hoe u de gepaste contractuele structuur opzet voor uw digitale product of dienst.

Eubelius kan u ook bijstaan in geschillen over dergelijke projecten: claims over mislukte ontwikkelingsprojecten, tekortkomingen in de prestaties van IT-diensten, inbreuk op auteurs- of databankenrechten, openbaarmaking van vertrouwelijke informatie, datalekken, enz. Ons team kan u bijstaan in gerechtelijke of arbitrageprocedures en in deskundigenonderzoeken met betrekking tot IT-geschillen.