Greenwashing en aansprakelijkheid

De Europese Commissie en de Belgische en Europese toezichthouders bestrijden steeds actiever greenwashing, zowel in de context van consumentenbescherming als op vlak van financiële informatie.

In juni 2022 publiceerde de FOD Economie haar Guidelines voor milieuclaims, waarbij ze waarschuwt voor misleiding door milieuclaims. In 2022 ontvingen de FOD Economie 21 meldingen over greenwashing en in maart 2023 startte ze een campagne “Te groen om waar te zijn”.

De FSMA heeft verder al meermaals laten weten waakzaam te zijn voor het risico van greenwashing door tussenpersonen en uitgevers van financiële producten.

Daarnaast leggen de toezichthouders in onze buurlanden ook sancties op voor mededelingen die het publiek misleiden over de kwaliteiten van een product of dienst of die de activiteit van een onderneming gunstiger voorstellen in strijd tegen klimaatopwarming, zonder te vermelden dat andere belangrijke activiteiten ongunstig waren voor de klimaatverandering. Wanneer de consument zich bij een keuze laat leiden door de sociale of milieuclaims die aan een product verbonden zijn, kunnen ook vorderingen tussen concurrenten ontstaan wegens oneerlijke concurrentie. Misleidende claims omtrent producten of diensten kunnen ook aanleiding geven tot collectieve vorderingen van consumenten tegen producenten en verdelers.

Eubelius heeft een uitgebreide expertise op het gebied van de preventie van greenwashing en de aansprakelijkheid die dergelijke communicatie met zich kan meebrengen. Wij adviseren onze cliënten over het gebruik van passende terminologie en over de gepaste reclame voor hun producten en diensten.

Onze teams volgen de juridische en jurisprudentiële ontwikkelingen en praktijken op dit gebied op de voet.