Joris De Wolf

Joris legt zich toe op vennootschaps- en financieel recht, met bijzonder aandacht voor kapitaalmarkttransacties, openbare overnames en verplichtingen voor genoteerde ondernemingen.

Hij voegde zich bij Eubelius in 2010 en werd partner in 2022. Hij is lid van de balie van Brussel sinds 2010.

Bekijk meer
Bekijk minder

Joris werd in 2010 master in de rechten aan de Vrije Universiteit Brussel.

Hij adviseerde Ekopak bij zijn beursintroductie en private plaatsing van € 56,6 miljoen (2021) en Hyloris Pharmaceuticals bij zijn beursintroductie en openbare aanbieding van € 62 miljoen (2020). Hij begeleide tevens Xior Student Housing en Mithra Pharmaceuticals bij hun beursintroductie en de daaraan voorafgaande vennootschapsrechtelijke herstructureringen (2015). Daarnaast adviseerde hij voorbije jaren een groot aantal Belgische openbare GVVs en biotechbedrijven bij hun publieke en private kapitaalverhogingen.

Joris begeleidde de Adecco groep bij haar overname van € 2 miljard van AKKA Technologies, en 3D bij haar overnamebod op Zenitel (2021). Hij begeleidde ook Gilead bij zijn baanbrekende R&D-samenwerking van $ 5,1 miljard met Galapagos (2019). Hij adviseerde Ablynx bij zijn verdediging tegen de vijandige toenadering door Novo Nordisk en zijn daaropvolgende steun voor het openbaar overnamebod van € 3,9 miljard door Sanofi (2018), en hij adviseerde Vastned Retail Nederland bij haar voorgenomen openbaar overnamebod van €100 miljoen op Vastned Retail Belgium (2018). Joris begeleidde Bain Capital Private Equity bij het voorgenomen openbaar overnamebod van € 390 miljoen op Resilux (2017), en stond BEVCO (Santo Domingo familie) bij in verband met de Belgische aspecten van de combinatie van AB InBev met SAB Miller (2016).

Joris geeft als gastdocent aan het Jan Ronse Instituut voor Vennootschaps- en Financieel Recht (KU Leuven) les over genoteerde vennootschappen. Hij was gedurende verschillende jaren praktijkassistent vennootschapsrecht aan datzelfde instituut en aan de UHasselt tot zijn mandaat afliep in 2017.

Hij levert regelmatig bijdragen in gespecialiseerde publicaties en houdt voordrachten in het vennootschaps- en financieel recht.

Hij beheerst het Nederlands, het Engels en het Frans.