Joris legt zich toe op vennootschaps- en financieel recht, met bijzonder aandacht voor kapitaalmarkttransacties, openbare overnames en verplichtingen voor genoteerde ondernemingen.

Hij voegde zich bij Eubelius in 2010 en werd partner in 2022. Hij is lid van de balie van Brussel sinds 2010.

Bekijk meer
Bekijk minder

Joris werd in 2010 master in de rechten aan de Vrije Universiteit Brussel.

Joris was gedurende verschillende jaren praktijkassistent vennootschapsrecht aan het Jan Ronse Instituut voor Vennootschaps- en Financieel Recht (KU Leuven) en aan de UHasselt tot zijn mandaat afliep in 2017.

Hij levert regelmatig bijdragen in gespecialiseerde publicaties en houdt voordrachten in het vennootschaps- en financieel recht. Hij beheerst het Nederlands, het Engels en het Frans.