Handelsrecht

Wij staan in voor de redactie en het nazicht van handelscontracten van diverse aard, zoals distributie-, agentuur-, franchise- en licentieovereenkomsten, algemene voorwaarden voor de verkoop en aankoop van goederen en onderaanneming en adviseren cliënten daarover. Wij verlenen advies met betrekking tot (on)rechtmatige bedingen in consumentenovereenkomsten en verplichtingen met betrekking tot precontractuele informatie, exclusiviteitsovereenkomsten en concurrentiebedingen, geheimhoudingsovereenkomsten en uiteenlopende andere contractuele aangelegenheden. Wij verlenen bijstand bij het opzetten en organiseren van distributienetwerken, in onderhandelingen en procesvoering met betrekking tot handelsgeschillen. Wij treden op voor producenten, distributeurs, handelsagenten, detailhandelaars, licentiegevers, telecomoperatoren en energieaanbieders. Wij adviseren onze cliënten met betrekking tot een brede waaier aan handelsrechtelijke vragen.