Marktpraktijken en consumentenbescherming

Wij hebben ruime ervaring met de toepassing van de reglementering over reclame, handelspromoties, gezamenlijk aanbod, etikettering en informatieverplichtingen, marktpraktijken, oneerlijke handelspraktijken, commerciële wedstrijden en loterijen, prijsaanduiding van goederen en diensten, e-commerce en overeenkomsten op afstand, buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten, enz.

Wij vertegenwoordigen cliënten in geschillen voor rechtbanken en zelfregulerende instanties. Wij zijn opgetreden in baanbrekende rechtszaken voor het Hof van Justitie van de Europese Unie, het Grondwettelijk Hof en verschillende nationale hoven en rechtbanken.

Onze advocaten hebben meegewerkt aan de redactie van belangrijke wetgeving inzake marktpraktijken en consumentenbescherming en adviseren cliënten over recente ontwikkelingen in de rechtspraak. Onze publicaties over marktpraktijken en consumentenbescherming worden algemeen erkend door de rechtbanken en rechtsbeoefenaars.