Pieter is gespecialiseerd in intellectuele eigendomsrechten en IT-recht.

Hij ondersteunt en verdedigt cliënten in alle domeinen van het intellectuele eigendomsrecht (merken, modellen, octrooien, auteursrechten, etc.). Verder heeft hij een uitgebreide expertise in het bijstaan van klanten met betrekking tot nieuwe technologieën en ICT.

Hij werd advocaat bij Eubelius in 2004 en is partner sinds januari 2020.

Bekijk meer
Bekijk minder

Pieter werd licentiaat in de rechten aan de KU Leuven in 2003, en behaalde in 2004 een manama in economisch recht aan de Université libre de Bruxelles.

Tussen 2008 en 2010 was Pieter adviseur intellectuele eigendomsrechten en marktpraktijken op het kabinet van de federale minister voor economie. In deze hoedanigheid begeleidde hij de totstandkoming van nieuwe Belgische wetgeving binnen het domein van intellectuele eigendomsrechten en marktpraktijken. Binnen het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie behandelde hij ook het dossier van het Eenheidsoctrooi (“Unitary patent”).

Pieter maakt deel uit van het redactiecomité van het juridisch tijdschrift “L’Ingénieur Conseil – Intellectual Property” (ICIP). Pieter is tevens lid van de Belgische Nationale Vereniging voor de Bescherming van de Industriële Eigendom (BNVBIE), de Benelux vereniging voor Merken- en Modellenrecht (BMM) en de internationale verenigingen INTA (International Trademark Association) en AIPPI (International Association for the Protection of Intellectual Property).

Pieter is auteur van verschillende publicaties binnen het intellectuele eigendomsrecht. Samen met raadsheer Sam Granata publiceerde hij in 2013 het boek “Introduction to the Unitary Patent and the Unified Patent Court” en in 2017 het boek “The Unitary Patent and the Unified Patent Court”. Hij is ook co-auteur van het boek “Octrooien in België. Een praktische leidraad” (2 edities). Pieter is ook één van de auteurs op de Kluwer Patent Blog.

Pieter doceert octrooirecht aan de Koninklijke Vlaamse Ingenieursvereniging (KVIV) in voorbereidende cursussen voor octrooigemachtigden die willen deelnemen aan het Belgisch octrooigemachtigdenexamen.

Daarnaast wordt Pieter vaak uitgenodigd als spreker over intellectuele eigendom en zetelt hij in de Raad voor de Intellectuele Eigendom, zijnde het officiële Belgisch adviesorgaan op het vlak van intellectuele eigendom. Op Europees niveau zetelde Pieter reeds verschillende malen als externe expert in de Economic & Scientific Advisory Board van het Europees Octrooibureau.

Hij behandelt dossiers in het Nederlands, Engels en Frans.