IHSI is runner-up voor de European Innovation Procurement Award voor het "horizon scanning" systeem van geneesmiddelen

Eubelius heeft het RIZIV en partnerorganisaties uit zeven andere Europese landen (Denemarken, Ierland, Nederland, Noorwegen, Portugal, Zweden en Zwitserland) begeleid bij het opzetten van een systeem van horizon scanning van geneesmiddelen.

Het horizon scanning systeem betreft in de eerste plaats een geactualiseerde database met informatie over geneesmiddelen. Het systeem beoogt nieuwe geneesmiddelen die op de internationale markt beschikbaar worden, vooraf te identificeren en in te schatten. Op die manier beschikken het RIZIV en partnerorganisaties over de nodige informatie om beleidsbeslissingen, zoals de terugbetaling van geneesmiddelen, te nemen. De data uit het horizon scanning systeem helpt de partners om geïnformeerd over toekomstige samenwerkingen te beslissen.

Eubelius heeft het RIZIV en zijn partners begeleid bij de oprichting van een nieuwe organisatie, de internationale vzw International Horizon Scanning Initiative (IHSI). IHSI zal instaan voor het beheer van het horizon scanning systeem.

Vervolgens heeft Eubelius IHSI begeleid bij de aanstelling van een private partner die het horizon scanning systeem concreet zal ontwikkelen en van data voorzien. De gunningsprocedure werd conform het overheidsopdrachtenrecht gevoerd.    

De overheidsopdracht die door IHSI geplaatst werd en uiteindelijk aan de vennootschap ECRI gegund werd, werd door de European Innovation Council geselecteerd voor de European Innovation Procurement Awards 2021 onder de categorie Facing societal challenges award. De doelstelling van deze award is om innovatie te promoten en om opdrachten die op een innovatieve wijze in de markt geplaatst worden, te belonen. Op 25 november werd bekendgemaakt dat IHSI runner-up is voor de European Innovation Procurement Award.

Meer informatie is beschikbaar in het persbericht van IHSI.

Het Eubelius-team werd geleid door Matthias Wauters, Barteld Schutyser, Pieter Callens en Hans Plancke.