Hans legt zich toe op het publiek recht, met inbegrip van het overheidsopdrachtenrecht. Hans treedt regelmatig op voor de Raad van State en de burgerlijke rechter, en heeft ervaring met procedures voor het Grondwettelijk Hof. Hij is vertrouwd met het begeleiden van multidisciplinaire projecten vanuit het oogpunt van het publiek recht, zoals wetgevende initiatieven en complexe publieke aankopen.

Hij is sinds 2012 advocaat bij Eubelius en lid van de Brusselse balie. In 2017 werd hij gepromoveerd tot Senior Attorney
 

Bekijk meer
Bekijk minder

Hans studeerde in 2010 af als Master in de rechten aan de Universiteit Gent. In 2012 behaalde hij een LL.M aan New York University. Hij behaalde tevens een Master in de Politieke Wetenschappen (Internationale en Europese politiek) aan de UGent (2006).