Bart is actief in het publiek en administratief recht. Zijn twee voornaamste expertisedomeinen zijn het grondwettelijk recht en het omgevingsrecht.

Bart vertegenwoordigt cliënten geregeld voor het Grondwettelijk Hof, de Raad van State, de Raad voor Vergunningsbetwistingen en andere rechtscolleges.

Hij is partner bij Eubelius sinds januari 2020. Hij werd lid van de Brusselse balie in 2005.

Bekijk meer
Bekijk minder

Bart werd licentiaat in de rechten aan de VUB (2004) en behaalde eveneens een Diplôme d’études spécialisées en droit public et administratif aan de ULB (2005).

Als expert was hij verbonden aan het Uitvoeringscomité voor de Institutionele Hervormingen, de zogenaamde COMORI, dat instond voor de uitvoering van de Zesde Staatshervorming.

Van 2008 tot 2016 was hij assistent van Prof. dr. M. Van Damme, voor het opleidingsonderdeel Wetgevingsleer en –techniek en tevens verbonden aan de vakgroep Publiekrecht van de VUB.

Bart levert ook geregeld een bijdrage aan juridische publicaties inzake het grondwettelijk recht en het publiek procesrecht.