Alain is actief in het vennootschapsrecht, het ondernemingsrecht en het publiek-economisch recht. Hij heeft een grote ervaring in het adviseren en structureren van publieke rechtspersonen en de begeleiding van projecten van publiek-private samenwerking (PPS), alsook in het adviseren over en voeren van geschillen in vennootschappen.

Hij is partner bij Eubelius sinds 1 juli 2000 en lid van de balie van Brussel sinds 1994.

Bekijk meer
Bekijk minder

Samen met zijn team heeft Alain verschillende prestigieuze PPS-projecten juridisch vormgegeven van architectuur tot en met implementatie, waaronder dat van de Belgische kilometerheffing voor zware vrachtwagens. Zijn pionierswerk in PPS heeft aanleiding gegeven tot een bloeiende PPS-praktijk binnen Eubelius.

Sinds 2007 is Alain ook juridisch raadgever van de Vlaamse vervoersmaatschappij De Lijn, onder andere voor haar projecten rond alternatieve financiering. Ook was hij eindverantwoordelijke voor het juridisch werk in het kader van de laatste herstructurering van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS).

Hij is partner bij Eubelius sinds 1 juli 2000 en lid van de balie van Brussel sinds 1994.

Alain werd in 1989 licentiaat in de rechten aan de Vrije Universiteit Brussel en behaalde in 1991 een Master of Laws diploma aan de University of Michigan (Ann Arbor). In 1994 beëindigde hij zijn bijzondere licentie in het vennootschapsrecht aan de Katholieke Universiteit Brussel.

Alain is professor aan de Rechtsfaculteit van de Vrije Universiteit Brussel waar hij titularis is van de opleidingsonderdelen Vennootschapsrecht (1ste Master) en Notarieel Vennootschapsrecht (manama Notariaat).

Hij is als specialist vennootschapsrecht redactielid van onder meer het Rechtskundig Weekblad, het Tijdschrift voor Rechtspersoon en Vennootschap - Revue Pratique des Sociétés (voorheen Revue Pratique des Sociétés), en het Notarieel en Fiscaal Maandblad, auteur van een monografie (publicatie van het proefschrift) en co-editor van verscheidene boeken. Hij is ook stichtend lid en bestuurder van het Belgisch Centrum voor Vennootschapsrecht.

Alain publiceert ook zeer regelmatig wetenschappelijke bijdragen in het vennootschapsrecht en treedt frequent op als spreker.

Hij beheerst het Nederlands, het Engels en het Frans.