Deadline voor verplichte installatie van zonnepanelen bij grootverbruikers komt dichterbij

Legal Eubdate
2 juli 2024

Om de transformatie naar een duurzaam energienet verder vorm te geven, verplicht de Vlaamse overheid grote elektriciteitsverbruikers om (bijkomende) fotovoltaïsche zonnepanelen te installeren. Daarvoor hebben verbruikers nog tot 30 juni 2025. Deze deadline heeft betrekking op de effectieve installatie en ingebruikname. Het volstaat dus niet dat u bij het verstrijken van de deadline een bestelling hebt geplaatst. Aangezien die deadline nu minder dan een jaar verwijderd is, en de orderboekjes reeds goed gevuld zijn, is dralen geen optie meer. We vatten voor u kort de belangrijkste aandachtspunten samen opdat u desgevallend tijdig actie zou kunnen ondernemen.

Voor wie geldt deze PV-verplichting?

De PV-verplichting geldt voor personen (particulieren, ondernemingen of overheden) die in 2021 per afnamepunt meer elektriciteit verbruikten dan 1 GWh per jaar. Voor overheden ligt de drempel een stuk lager, namelijk op 250 MWh per jaar in 2021 en vanaf 2026 zelfs 100 MWh per jaar. Personen of overheden die deze drempel niet in 2021 overschrijden, maar pas in een later jaar “X”, krijgen tot 1 januari van het jaar “X+4” om aan de PV-verplichting te voldoen. Zo dient zich dus op 1 januari 2026  al een nieuwe deadline aan voor personen en overheden die pas in 2022 de drempel hebben overschreden.

Overigens geldt die verplichting niet enkel voor eigenaars van gebouwen, maar ook voor personen en overheden die een erfpacht of opstal hebben op (delen van) gebouwen. 

Hoeveel zonnepanelen moet u installeren, en waar kan dat?

Vervolgens rijst de vraag welke verplichtingen rusten op de personen die de afnamedrempels overschrijden. Daarbij is het uitgangspunt dat de grote afnemers vóór de deadline voldoende zonnepanelen installeren om een minimaal piekvermogen te leveren. Dat vereiste vermogen hangt af van de dakoppervlakte van de gebouwen aangesloten op het afnamepunt en verhoogt om de vijf jaar. Tegen 30 juni 2025 moeten de grote afnemers 12,5 Wattpiek per vierkante meter dakoppervlakte (“Wp/m²”) installeren. Tegen 1 januari 2030 wordt dat 18,75 Wp/m² en tegen 1 januari 2035 zelfs 25 Wp/m². Zo kunnen de afnemers de nodige investeringen voldoende spreiden.

Het vereiste vermogen wordt op twee manieren beperkt. Zo moet de afnemer niet meer vermogen installeren dan een percentage van wat hij zelf verbruikt op het eerste moment dat hij de drempel van 1 GWh, 250 MWh of 100 MWh overschrijdt. Daarnaast kan een uitgebreide netstudie ook aantonen dat het maximaal aansluitbare injectievermogen van het net bereikt is.

Om dit vermogen te bereiken, installeert de grote afnemer zijn zonnepanelen vervolgens op één van de volgende locaties:

  1. op of aan de gevels van de gebouwen aangesloten op het afnamepunt dat onder de verplichting valt;
  2. op of aan de gevels van andere gebouwen, op “marginale gronden” (bijvoorbeeld bermen), carports, fietsenstallingen, wateroppervlaktes, of in de vorm van overkoepelende PV in agrarisch gebied die zich op dezelfde site bevinden of die met een directe lijn zijn aangesloten op het afnamepunt; of
  3. op gebouwen, marginale gronden, carports, fietsenstallingen, wateroppervlaktes of als overkoepelende PV in agrarisch gebied die zich bevinden op een andere Vlaamse site van dezelfde grote afnemer. In dat geval tellen de panelen enkel mee als ze in dienst zijn genomen na 1 januari 2023.

Kan u ook voor andere hernieuwbare energie kiezen?

Naast het installeren van zonnepanelen kunnen de afnemers ook op alternatieve manieren voldoen aan hun PV-verplichting. Grote afnemers kunnen het vereiste vermogen bijvoorbeeld ook bereiken met windturbines of een warmtekrachtkoppeling (WKK) op biomassa en biogas (dat geen biomethaan is). Onder strikte voorwaarden kan aan de PV-verplichting ook voldaan worden door te participeren in andere projecten met hernieuwbare energie in Vlaanderen.

Conclusie

De deadline voor verplichte installatie van zonnepanelen voor gebouwen met een hoog elektriciteitsverbruik komt met rasse schreden dichterbij. Om aan deze verplichting te voldoen, bereiden zowel ondernemingen als overheden zich best goed en tijdig voor. Daarbij moeten zij rekening houden met een zekere doorlooptijd alvorens een PV-project effectief gerealiseerd kan worden. 

Wij staan klaar om u hierin te ondersteunen. Heeft u vragen over de PV-verplichting of andere energierechtelijke kwesties? Neem dan zeker contact op met ons team voor deskundig juridisch advies.