Geschillenbeslechting

Eubelius staat energieactoren bij in gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures over bijvoorbeeld:

  • steun inzake hernieuwbare energiebronnen
  • verkoop van groenestroomcertificaten
  • vergunningsvragen met betrekking tot groenestroominstallaties
  • toepassing van elektriciteits- en aardgastarieven
  • verzet tegen opgelegde administratieve geldboeten