Energieprojectontwikkeling

Eubelius heeft een ruime ervaring met betrekking tot de bouw, ontwikkeling, financiering, uitbating, aankoop en verkoop van energie-infrastructuur, zoals netwerken, onshore en offshore lijnen en leidingen, opslaginfrastructuur, gesloten distributienetten, gesloten industriële netten, gasvervoerinstallaties, warmtenetten en hernieuwbare energieprojecten (windturbines, biomassacentrales, geothermieprojecten en zonne-energie-installaties).