Inger De Wilde

Of Counsel

Expertises

Talen

Nederlands
Engels
Frans
Inger

Inger De Wilde is Of Counsel bij Eubelius. Ze is actief in zowel het arbeids- als het socialezekerheidsrecht en is in het bijzonder onderlegd in de rechtspositie van het overheidspersoneel.

Ze werd lid van de Nederlandse Orde van advocaten bij de balie van Brussel in 2001. Na het doorlopen van haar stage heeft ze zich toegelegd op een academische loopbaan aan de Universiteit Gent en de Universiteit Antwerpen. Sinds september 2023 is ze opnieuw advocaat.

 

Bekijk meer
Bekijk minder

Ze is in 2016 gepromoveerd tot doctor in de rechten aan de Universiteit Antwerpen met een proefschrift getiteld “Flexicurity in de publieke sector. Een analyse van de (eenzijdige) wijzigbaarheid van de individueel en collectief bepaalde arbeidsvoorwaarden van de overheidscontractant”.

Inger is tevens docent aan de Faculteit Recht en Criminologie van de Universiteit Gent waar ze arbeids- en socialezekerheidsrecht doceert in de bachelor en de master rechten en in de master bedrijfspsychologie en (toegepaste) economische wetenschappen. Zij is tevens gastprofessor aan de Universiteit Antwerpen en de Vrije Universiteit Brussel.

Inger schrijft zeer regelmatig bijdragen over sociaalrechtelijke aangelegenheden, in het bijzonder omtrent juridische vraagstukken over de tewerkstelling in de publieke sector.

Zij beheerst het Nederlands, het Engels en het Frans