Structurering van investeringsfondsen

Eubelius helpt cliënten bij de oprichting van en investering in instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe's), alternatieve instellingen voor collectieve belegging en andere private of publieke investeringsvehikels. Het team fiscaliteit van Eubelius is zeer vertrouwd met het bijzondere regime inzake inkomstenbelasting dat van toepassing is op investeringsfondsen. We verstrekken ook advies inzake de fiscale structurering van dergelijke fondsen, waarbij getracht wordt de kost van niet-verrekenbare roerende voorheffing of niet-recupereerbare btw zoveel als mogelijk te beperken en dit zowel op het niveau van het fonds als op het niveau van de investeerder.