Structurering van fusies en overnames (M&A)

M&A bestrijkt een breed spectrum aan transacties, zoals trade sales, management buy-outs, desinvesteringen, fusies, splitsingen en distressed sales. Bij een M&A-transactie kan pre- of post-acquisitieherstructurering komen kijken, alsmede intra-groepsherstructureringen en carve-outs of een managementparticipatie. We helpen onze cliënten om al deze aspecten efficiënt te structureren en op te volgen. Tegelijk streven we ernaar potentiële fiscale risico's zo veel als mogelijk te beperken.