Milieu- en administratief recht

Wij leveren allround juridische diensten in publiek- en administratief recht, zowel voor milieuvergunningen, als voor bodemverontreiniging en brownfieldprojecten. Het team behandelt zaken die betrekking hebben op regionale ruimtelijke ordening en stedenbouw, inclusief alle aspecten van vergunningen en inbreuken op de regelgeving in ruimtelijke ordening. Wij behandelen deze vragen voor alle Belgische gewesten (Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Vlaams en Waals Gewest).