Publiek-private samenwerking (PPS)

Wij leveren alomvattende juridische bijstand in zowel complexe projecten van overheidsinfrastructuur als in gemengde projecten van publieke en private stads- of gebiedsontwikkeling. Daarbij begeleiden wij overheden tijdens de volledige gunningsprocedure (met inbegrip van de redactie van alle administratieve en contractuele bestekdocumenten), of private opdrachtnemers bij de onderhandeling van de diverse projectovereenkomsten en de (project)financiering daarvan.