Publiek & administratief recht

Wij adviseren u over het toepassingsgebied en de draagwijdte van de klokkenluidersregeling en over de impact ervan op uw overheidsorganisatie.

Wij kunnen u bijstaan bij de implementatie van de wettelijke en reglementaire klokkenluidersregelingen in uw rechtspositieregeling en bij eventuele aanpassingen van uw rechtspositieregeling aan de klokkenluidersregelingen.

In geval van een melding kunnen wij u adviseren over de behandeling ervan en over de aangewezen aanpak om de belangen van uw overheidsinstantie veilig te stellen.