Employment

Wij adviseren u over de verplichting om een intern meldingskanaal op te zetten in uw onderneming.

Wij staan u ook bij in de informatie- en consultatieprocedure voor de bevoegde overlegorganen en om een policy op te stellen.

Wij adviseren u daarnaast graag over de verhouding tussen de interne melding en de externe meldingskanalen en andere klachtenprocedures (zoals de psychosociale interventie) en over de bescherming en ondersteuning van de melders, facilitators en derden die verbonden zijn met de melders.

In het geval van een melding, kunnen wij uw meldingsbeheerder adviseren over de aangewezen aanpak om de belangen van uw onderneming veilig te stellen.