Vennootschapsrecht en bank- en financieel recht

  • Bijstand bij de structurering en oprichting van projectvennootschappen
  • Redactie van aandeelhoudersovereenkomsten en leningsovereenkomsten met aandeelhouders
  • Advies over publiek-private ondernemingen en hun specifieke juridische eigenheden
  • Vennootschapsrechtelijke aspecten van financiële modellen
  • (Quasi-)inbrengen, bijvoorbeeld van consultancykosten
  • Structurering van de financiering (eigen/vreemd vermogen)
  • Financieringsovereenkomsten (kredietopeningen, overeenkomsten tussen schuldeisers, leningen, enz.) en nevenaspecten zoals rechtstreekse overeenkomsten, hedging, waarborgen door de moedervennootschap, zekerheden, herfinanciering
  • Legal opinions met betrekking tot PPS