Mauro

Mauro is actief in het vennootschapsrecht en in het publiek economisch recht. Hij legt zich onder meer toe op publiek-private samenwerkingsprojecten (PPS, en meer in het bijzonder DBFM(O)-overeenkomsten), adviesverlening inzake en redactie van commerciële overeenkomsten en het opstellen van vennootschapsrechtelijke adviezen.

Bekijk meer
Bekijk minder

Daarnaast ontwikkelt Mauro een bijzondere ervaring op het vlak van mobiliteit, in het bijzonder inzake de (elektronische) kilometerheffing.

Hij werkt sinds september 2018 bij Eubelius en werd hetzelfde jaar lid van de Brusselse balie.