Eubelius staat BESIX en INDAVER bij in het kader van de DBFMO-opdracht voor een monoverwerkingsinstallatie van slib afkomstig van de zuivering van stedelijk afvalwater

Wist je dat er in Vlaanderen jaarlijks zo’n 108.000 ton droog stof aan waterzuiveringsslib wordt gegenereerd en dat daarvan een aanzienlijk deel wordt verbrand? Aquafin gaat daar, samen met BESIX en INDAVER verandering in brengen.

Het innovatieve project is een belangrijke stap in een evolutie naar grondstoffen- en energierecuperatie.

Het project betreft de realisatie en exploitatie van een installatie voor de monoverwerking van slib, afkomstig van de zuivering van stedelijk afvalwater, voor een periode van 20 jaar.

Eubelius verleent juridische bijstand aan een consortium rond het bouwbedrijf BESIX en de afvalverwerker INDAVER in het kader van de realisatie van een slib-monoverwerkingsinstallatie voor waterzuiveraar Aquafin. Zo begeleidden we het consortium tijdens de concurrentiedialoog tot het sluiten van het DBFMO-contract.

De bedoeling is om de nieuwe slib-monoverwerkingsinstallatie tegen 1 januari 2026 in gebruik te nemen.

Het Eubelius-team bestaat uit Anthony Logghe, Tom Villé en Michaël Verbeke.