Milieu- en energierecht

In ons team kunnen we rekenen op de deskundigheid van experten inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw, milieurecht, onteigeningen, bodem(sanering) en afvalbeheer in de drie gewesten. Onze advocaten verlenen advies- en due diligence-diensten en bieden vertegenwoordiging voor alle rechterlijke instanties. We hebben ook een specifieke diepgaande expertise in Belgisch en Europees energierecht.