Algemeen administratief recht

Eubelius verleent ook deskundig advies over alle andere aspecten van het administratief recht in alle sectoren waarin publiekrechtelijke entiteiten actief zijn. Dit omvat de openbaarheid van bestuur en de wetgeving inzake het hergebruik van overheidsinformatie, de behandeling van administratieve beroepen en de bijstand bij administratief toezicht, taalwetgeving, het regime van de overheidsgoederen, onderwijsrecht, wetgeving van lokale overheden, enz. In al deze kwesties heeft het team ook een ruime ervaring met legistiek werk en procesvoering.