Grondwettelijk recht

Eubelius heeft een unieke en uitgebreide ervaring in het Belgische grondwettelijk recht, met inbegrip van de bevoegdheidsverdeling binnen de complexe federale structuur en de bescherming van fundamentele rechten en vrijheden. In de Belgische markt heeft het team een uitzonderlijke expertise opgebouwd in de rechtspleging voor het Grondwettelijk Hof en de Raad van State, waar het zowel de centrale overheden als high-profile private actoren vertegenwoordigt. We staan de diverse overheden ook geregeld bij met legistiek werk rond belangwekkende nieuwe wetgevende initiatieven en verlenen ook bijstand in het kader van reeds lopende wetgevingsprocedures.