Aube Wirtgen

Of Counsel

Expertises

Talen

Nederlands
Engels
Frans

Aube is gespecialiseerd in het administratief en het grondwettelijk recht. Zij concentreert zich onder andere op rechtsbescherming tegen het overheidsoptreden, openbaar ambt en tuchtrecht, recht van de lokale besturen, overheidsaansprakelijkheid en publieke ondernemingen. Zij verleent bijstand in administratieve geschillen voor zowel de gewone rechtscolleges als het Grondwettelijk Hof, de Raad van State en andere administratieve instanties en rechtscolleges.

Zij is sinds 2002 advocaat aan de balie te Brussel en werd Of Counsel bij Eubelius per 1 augustus 2013.

Bekijk meer
Bekijk minder

Aube werd in 1997 licentiaat in de rechten aan de Vrije Universiteit te Brussel, waar zij in 2002 doctor in de rechten werd op een proefschrift over “Het ambtshalve aanvoeren van middelen door de Raad van State uitspraak doende over beroepen tot nietigverklaring van administratieve rechtshandelingen”.

Zij is hoofddocent publiek recht aan de Vrije Universiteit Brussel, waar zij onder meer de vakken Staatsrecht, Rechtspositie van het overheidspersoneel en Recht van de lokale besturen doceert. Sinds 2012 is zij lid van de Hoge Raad voor Justitie.

Aube is lid van de redactieraad van verschillende juridische tijdschriften in het domein van het publiek recht.

Zij is de auteur van talrijke publicaties inzake grondwettelijk recht, bestuursrecht en publiek procesrecht en een regelmatige spreker op studiedagen daaromtrent.