Aube Wirtgen

Of Counsel

Expertises

Talen

Nederlands
Engels
Frans

Aube is gespecialiseerd in het grondwettelijk en het administratief recht. Zij concentreert zich onder andere op rechtsbescherming tegen het overheidsoptreden, de verdeling van de bevoegdheden in de federale Staat, overheidsaansprakelijkheid, mensenrechten en omgevingsrecht. Zij verleent bijstand in geschillen voor zowel de gewone rechtscolleges als het Grondwettelijk Hof, de Raad van State en andere administratieve instanties en rechtscolleges.

Zij is sinds 2002 advocaat aan de balie te Brussel en werd Of Counsel bij Eubelius per 1 augustus 2013.

Bekijk meer
Bekijk minder

Aube werd in 1997 licentiaat in de rechten aan de Vrije Universiteit te Brussel, waar zij in 2002 doctor in de rechten werd op een proefschrift over “Het ambtshalve aanvoeren van middelen door de Raad van State uitspraak doende over beroepen tot nietigverklaring van administratieve rechtshandelingen”.

Zij is voorzitter van de Afdeling Staats- en Bestuursrecht en hoofddocent publiekrecht aan de Vrije Universiteit Brussel, waar zij de vakken Staatsrecht, Rechtsbescherming van de burger tegenover de overheid en Klimaat- en omgevingsrecht doceert. Zij is tevens lid van de afdeling openbaarheid van bestuur van de Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten.

Aube is lid van de redactieraad van verschillende juridische tijdschriften in het domein van het publiekrecht.

Zij is de auteur van talrijke publicaties inzake staats- en bestuursrecht en publiek procesrecht en een regelmatige spreker op studiedagen daaromtrent.

Zij beheerst het Nederlands, het Engels en het Frans.