Private equity & venture capital

Wij assisteren private equity- en risicokapitaalinvesteerders, maar ook de vennootschappen waarin zij willen participeren en andere partijen (zoals managementteams) bij alle verrichtingen, gaande van de (eerste) investering tot de exit.

We bestrijken vanuit Belgisch juridisch perspectief de oprichting, structurering, fondsenwerving, managementincentives, investering, spin-offs, buy-outs, buy-ins en exit door beursnotering, herfinanciering, secundaire buy-out of gewone verkoop (trade sale).