Vennootschapsrechtelijk advies

We bieden advies over alle aspecten van het vennootschapsrecht, zoals deugdelijk bestuur, aandeelhoudersrechten, verplichtingen en aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen en regels inzake kapitaalbescherming en winstuitkering.

We hebben een grondige kennis van het algemeen vennootschapsrecht en van de specifieke voorschriften voor vennootschappen die aan bijzondere reglementeringen zijn onderworpen zoals gereglementeerde vastgoedvennootschappen (GVV/SIR), overheidsbedrijven, verzekeringsmaatschappijen en financiële instellingen.

Veel advocaten in ons kantoor hebben via hun universitaire activiteiten ook een academische achtergrond in vennootschapsrecht. Een aantal van hen speelden vanuit die academische achtergrond een toonaangevende rol in het opstellen van het nieuwe Belgische Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dat in februari 2019 werd goedgekeurd.