thijs keuleers

Thijs legt zich toe op kapitaalmarkttransacties (IPO’s, ABB’s, rights issues, etc.) en algemene adviesverlening aan genoteerde entiteiten. Voorts begeleidt hij geregeld ondernemingen en private-equityspelers bij nationale en internationale fusies, overnames, herstructureringen en joint ventures. Thijs heeft een bijzondere interesse in de technologie-, energie- en hernieuwbare energiesector.

Hij werd in 2020 lid van de Nederlandse Orde van advocaten bij de balie van Brussel. Vooraleer in 2022 van start te gaan in het Kapitaalmarkttransacties & genoteerde entiteiten-team en het Vennootschapsrecht & fusies en overnames-team van Eubelius, was hij werkzaam in een ander Benelux advocatenkantoor.

Bekijk meer
Bekijk minder

Thijs behaalde een master in de rechten aan de Universiteit Antwerpen (2019). Daarnaast behaalde Thijs een LL.M. in internationaal financieel recht aan het King's College London (2020), waar hij zich specialiseerde in private equity en financiering.

Thijs is als vrijwillig academisch onderzoeker verbonden aan het Jan Ronse Instituut voor Vennootschaps- en Financieel Recht.

Hij beheerst het Nederlands, het Engels en het Frans.