Financiële diensten en regelgeving

Eubelius adviseert over alle vormen van financiële regelgeving (zoals vergunningen en licenties, fusies, herstructurering en overdracht van portefeuilles, grensoverschrijdende activiteiten en paspoortprocedures) voor kredietinstellingen, betalingsinstellingen, verzekeraars, beleggingsondernemingen, investeringsmaatschappijen, wereldwijde bewaarnemers en andere financiële instellingen.

Wij behandelen alle complianceaangelegenheden voor financiële, bancaire en (her)verzekeringsentiteiten in verband met wettelijke kapitaalvereisten (CRD of Solvency II), afwikkeling (met name in groepen), gedragsregels (MiFID II, IDD, PRIIPS), (alternatieve) instellingen voor collectieve belegging (UCITS en AIFMD), witwaspreventie en marktmisbruik.

Door veelvuldige contacten met de Belgische toezichthouders (de Nationale Bank van België en de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten - FSMA), hebben we ter zake een ruime ervaring opgebouwd, terwijl we ook hun werking zeer goed kennen.