De Europese Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector (SFDR) treedt in werking op 10 maart 2021

Vanaf 10 maart 2021 rust op financiële actoren de verplichting tot identificatie van:

  • de risico’s op het vlak van duurzaamheid van hun investeringen (financieel risico), en
  • de negatieve impact ervan op het milieu (niet-financieel risico), tenzij ze deze niet in aanmerking nemen, maar ze moeten in dat geval uitleggen waarom ze dat niet doen (behalve de grote financiële spelers, die vanaf 30 juni 2021 in elk geval de negatieve impact op het milieu moeten identificeren).

De SFDR (Verordening (EU) 2019/2088) onderscheidt drie types van producten, elk onderworpen aan verschillende informatie- en rapporteringsverplichtingen:

  • producten die ESG-kenmerken bevorderen (zonder vaste duurzaamheidsdoelstelling);
  • duurzame investeringen; en
  • andere financiële producten.

Voor alle producten moeten de financiële actoren toelichten hoe ze duurzaamheidsrisico’s in aanmerking nemen (of waarom ze deze niet in aanmerking nemen). De informatie- en rapporteringsverplichtingen zullen verder worden uitgewerkt in technische reguleringsnormen die de Europese Commissie zal aannemen. Een ontwerp van technische reguleringsnormen is al beschikbaar.

Meer lezen