Verzekeringsreglementering

Onze verzekeringsadviespraktijk staat ten dienste van zowel verzekeringsmaatschappijen als verzekeringstussenpersonen en beslaat een hele waaier van materies, gaande van de onderhandeling van (her)verzekeringscontracten, verzekeringsreglementering (corporate-governancevraagstukken, Solvency II, overdracht van portefeuilles, grensoverschrijdende garantiesystemen, fusies, enz.), tot de dienstverlening inzake (internationale) (her)verzekering en verzekeringsintermediatie in België (bijvoorbeeld Europese paspoortregimes, vergunningsvoorwaarden, compliance, bepalingen van algemeen belang en internationaal privaatrechtelijke regels).