Strafrechtelijke handhaving

Ons team strafrechtelijke handhaving & compliance focust zich op strafrechtelijke en regelgevende maatregelen in een zakelijke context. Het team adviseert en assisteert publieke en private entiteiten en particulieren in de verschillende stadia van strafrechtelijke en administratieve onderzoeken, als slachtoffer of als verdachte.

Ondernemingen zijn steeds vaker het doelwit van dergelijke onderzoeken, gewoonlijk onaangekondigde huiszoekingen, gevolgd door inbeslagnemingen en verhoren door de politie of administratieve autoriteiten. Ons team biedt compliance-advies om het risico te beperken dat men in een dergelijke situatie terechtkomt, stelt richtlijnen betreffende dawn raids op en geeft trainingen om goed voorbereid te zijn op een dawn raid. Regelmatig verlenen wij ter plaatse bijstand bij huiszoekingen van woningen of ondernemingen, waarbij wij ons richten op een vlotte samenwerking en waarbij uw rechten worden gewaarborgd. Dit omvat o.a. de bescherming van door het beroepsgeheim beschermde documenten, het vermijden van buitensporige inbeslagnames van documenten, goederen of activa.