Fiscale visitaties

Een fiscale visitatie vindt bijna altijd onaangekondigd plaats. Het is dus van het grootste belang dat u vooraf goed op de hoogte bent van uw rechten en plichten en dat u grondig bent voorbereid. Ons hoogst gespecialiseerd team volgt de laatste ontwikkelingen in de wetgeving en rechtspraak op de voet en verleent bijstand tijdens elke fase van het onderzoek. Vooraf helpt het team u een stap-voor-stap-handleiding op te stellen, met aandacht voor de meest prangende topics zoals de geldige vertegenwoordiging van het bedrijf t.a.v. de fiscus, het opstellen van richtsnoeren die moeten worden nageleefd en van checklists die tijdens de visitatie kunnen worden gebruikt alsmede met tips over de organisatie van digitale informatie en archieven. Ook tijdens een visitatie staat het team u ter plaatse bij om al uw rechten te vrijwaren (o.a. wat betreft een correcte afbakening van de bevoegdheden van de fiscus tijdens de visitatie, de bescherming van vertrouwelijke en privé-informatie en het verlenen van bijstand bij eventuele ondervragingen). Achteraf adviseert het team u eveneens bij het nemen van de verdere noodzakelijke stappen en het uitwerken van een eventuele verdedigingsstrategie.