Regulatoir advies

Eubelius adviseert over de Europese, federale en gewestelijke aspecten van de sectorregelgeving inzake mobiliteit, zoals reglementering op het vlak van spoorwegen, openbaar vervoer, EETS en tol, de liberalisering van de transportmarkt, luchtverkeersleiding en bezoldigd personenvervoer. Wij geven ook advies inzake bevoegdheidsverdeling tussen overheden en treden op in de contacten met regulatoren.