Redactie van wetgeving

Eubelius heeft ruime ervaring in de omzetting van beoogde hervormingen in de sector van de mobiliteit in regelgevende teksten. Wij begeleiden u bij de redactie van de eerste ontwerpteksten, bij de behandeling ervan in ministeriële kabinetten en andere publieke instellingen, tot bij de goedkeuring van de finale teksten.