EU Listing Act – voorlopig akkoord over de aanpassingen van de Prospectusverordening, de MAR en de Noteringsrichtlijn

De Europese Commissie presenteerde op 7 december 2022 haar Listing Act Package, een geheel van maatregelen om kapitaalmarkten aantrekkelijker te maken voor Europese ondernemingen, en in het bijzonder voor KMO’s. Op 1 februari 2024 hebben het Europees Parlement en de Raad hierover een “voorlopig akkoord” bereikt. Naar verwachting zullen de wijzigingen waarin dit voorlopig akkoord voorziet, nog voor het einde van deze legislatuur in juni 2024 worden goedgekeurd.

De Listing Act beoogt om – via beperkte technische aanpassingen – de kosten verbonden aan een beursnotering te beperken en de rechtszekerheid voor emittenten te verhogen, zonder daarbij afbreuk te doen aan beleggersbescherming en marktintegriteit.

De Listing Act omvat de volgende voorstellen:

Eubelius had het genoegen om de voornaamste wijzigingen aan de Prospectusverordening, de Verordening Marktmisbruik en de Listing Directive toe te lichten aan de Belgische Vereniging van Beursgenoteerde Vennootschappen (het platform binnen het VBO voor Belgische genoteerde vennootschappen). Deze presentatie is beschikbaar voor cliënten in onze Client Zone.