Sociale zekerheid

We adviseren onze cliënten over alle aspecten van het sociaalzekerheidsrecht, zowel wat de socialezekerheidsverplichtingen, de socialezekerheidsdekking, (vermindering van) socialezekerheidsbijdragen als socialezekerheidsuitkeringen betreft.