Welzijn op het werk, gelijke behandeling en privacy op de werkvloer

We adviseren en staan werkgevers bij met vragen over zieke werknemers en hun re-integratie, arbeidsongevallen (ook vanuit strafrechtelijk oogpunt), pesten op het werk, drugs- en alcoholproblemen, gelijke behandeling en mensenrechten, verwerking van persoonsgegevens, toezicht op e-mail en internetgebruik, cameratoezicht en andere vormen van toezicht, respect voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) en klokkenluiders. We stellen hiervoor arbeidsreglementen en bedrijfspolicies op.