Vergoedingen en benefits

We adviseren en assisteren werkgevers met betrekking tot de structurering van (flexibele) verloningspakketten, de optimalisering van verloningspakketten en de naleving van de regels inzake deugdelijk bestuur, sociale verzekeringen, het opstellen en nazien van aandelen(optie)plannen, bonusplannen, winstdeelnameplannen, pensioenplannen, benefitsplannen, cafetariaplannen, retentieplannen, afscheidsvergoedingen ("golden parachutes") en andere plannen betreffende loon en voordelen.