Zelfstandigenstatuut en managementovereenkomsten

We adviseren cliënten over het zelfstandigenstatuut, het statuut van bestuurders, managementvennootschappen, consultancy-, dienstverlenings- en andere overeenkomsten voor zelfstandigen. We hebben ruime ervaring in de beoordeling van de aard van de arbeidsrelatie en helpen onze cliënten regelmatig om na te gaan of een voorgenomen wijziging van statuut haalbaar en wenselijk is.