Start-ups, herstructureringen, fusies & overnames

We adviseren bedrijven over alle arbeids- en socialezekerheidsvragen die opduiken bij de oprichting van een onderneming in België. We kunnen terugvallen op onze ruime expertise inzake herstructureringen, waaronder meervoudig of collectief ontslag, sluiting van ondernemingen, overdracht van ondernemingen en alle verwante arbeidsrechtelijke aspecten zoals informatie- en consultatieverplichtingen, onderhandelingen, due diligence en harmonisering van arbeidsvoorwaarden en -reglementen. We werken nauw samen met onze teams fiscaal recht en vennootschapsrecht en fusies en overnames om onze cliënten een geïntegreerde dienstverlening te bieden.