Eubelius begeleidt Fortress Investment Group bij haar investering van 32,5 miljoen dollar in Celyad Oncology

Fortress Investment Group investeert 32,5 miljoen dollar in Celyad Oncology, een Belgisch genoteerd biotechbedrijf.

Als gevolg van de transactie zal Fortress een participatie van 28,8% in Celyad aanhouden.

In het kader van deze investering hebben Fortress en Celyad een zogenaamde “shareholders’ rights agreement” gesloten. Op grond van deze overeenkomst heeft Fortress Investment Group, zolang zij 10% van de Celyad-aandelen behoudt, een right of first offer op eventuele nieuwe schulden die Celyad aangaat en op eventuele nieuw uit te geven aandelen, pro rato haar aandelenbezit. Daarnaast heeft zij het recht om twee personen voor te dragen voor de raad van bestuur van Celyad. Zolang Fortress 15% of meer van de Celyad-aandelen bezit, is binnen de raad van bestuur een 90%-meerderheid vereist voor de goedkeuring van bepaalde transacties op het gebied van intellectuele eigendom. Celyad zal een statutenwijziging voorstellen om deze bijzondere meerderheid te implementeren.

Het Eubelius-team bestond uit Marieke Wyckaert, Matthias Wauters, Joris De Wolf en Bert Antonissen.

Meer informatie vindt u in het persbericht van Celyad (enkel beschikbaar in het Engels).