EU Corporate Sustainability Reporting Directive goedgekeurd

De Raad van de Europese Unie heeft op 28 november 2022 de richtlijn voor duurzaamheids­rapportage door ondernemingen (CSRD) aangenomen. Hiermee is de laatste stap gezet in de richting van de invoering van meer gedetailleerde ESG-rapportageverplichtingen voor grote of genoteerde ondernemingen in de EU.

Ondernemingen die binnen het toepassingsgebied van de CSRD vallen, zullen moeten rapporteren over duurzaamheidskwesties zoals milieurisico’s, sociale rechten, mensenrechten en governance. De nieuwe regels zullen het huidige kader van de Non-Financial Reporting Directive (NFRD) vervangen en verruimen.

De nieuwe rapportageverplichtingen worden van toepassing in vier fasen:

  • 2025 (rapportering over 2024): grote Europese organisaties van openbaar belang met meer dan 500 werknemers en grote genoteerde ondernemingen uit derde landen met meer dan 500 werknemers ;
  • 2026 (rapportering over 2025): andere grote Europese ondernemingen en andere grote genoteerde ondernemingen uit derde landen;
  • 2027 (rapportering over 2026) (met mogelijkheid van opt-out voor twee jaar): genoteerde kleine en middelgrote ondernemingen (met uitzondering van micro-ondernemingen), en kleine en niet-complexe kredietinstellingen en verzekeringscaptives; en
  • 2029 (rapportering over 2028): bepaalde andere ondernemingen uit derde landen.

Meer informatie is beschikbaar via de hyperlinks hieronder. Onze cliënten hebben bovendien via onze Client Zone exclusieve toegang tot de Eubelius-presentatie over CSRD.