Governance en reglementaire aangelegenheden

Wij adviseren over het hele spectrum van algemene vennootschaps- en governance-aangelegenheden, zoals de voorbereiding van interne policies, charters van deugdelijk bestuur en dealing codes, tot aandeelhoudersaangelegenheden en de verplichtingen en aansprakelijkheid van bestuurders. Wij staan cliënten bij in verband met informatie- en transparantieverplichtingen en de naleving van de regelgeving inzake handel met voorkennis en marktmanipulatie. Ons team heeft een diepgaande expertise ontwikkeld met betrekking tot alle aspecten van (variabele en/of op aandelen gebaseerde) remuneratie voor de leden van het bestuursorgaan en het senior management.

Onze experts treden ook regelmatig op als onafhankelijke juridische deskundigen of als onafhankelijke experten voor het comité van onafhankelijke bestuurders die adviseren over transacties tussen verbonden partijen.

Ons team heeft talloze nieuwe bestuursleden en secretarissen-generaal geholpen om wegwijs te raken in het complexe Belgische wettelijke kader voor genoteerde bedrijven. We kunnen daarbij terugvallen op de gecombineerde professionele en academische expertise van onze advocaten.